ATTICANEWS.GR

Member Area
Επικαιρότητα


Παράταση της προθεσμίας για την απογραφή των δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων μέχρι και τις 11 Μαρτίου

Παράταση της προθεσμίας για την απογραφή των δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων μέχρι και τις 11 Μαρτίου


Την παράταση της προθεσμίας για την απογραφή των δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων μέχρι και τις 11 Μαρτίου ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΓΑ.

Όπως επισημαίνεται, η διενεργούμενη απογραφή (άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό των ΕΛ.ΤΑ.) των επιδοματούχων του ΟΓΑ (πολυτεκνικού επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχής και ισόβια σύνταξης), προκειμένου η καταβολή των επιδομάτων να γίνεται με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ., η οποία λήγει σήμερα 28-02-2011, παρατείνεται μέχρι και 11 Μαρτίου 2011.

Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, επειδή μέχρι σήμερα μεγάλος αριθμός επιδοματούχων δεν έχει προλάβει να απογραφεί, θα πρέπει να καταθέσουν το "Απογραφικό Δελτίο", που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ στο κατάστημα της τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., που επιθυμούν να καταβάλεται το επίδομά τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων (απογραφή):

Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και το νέο τρόπου είσπραξης των επιδομάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ, ο επιδοματούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό, που επιθυμεί να πιστώνεται το πολυτεκνικό επίδομα του, ως εξής:

- Προκειμένου να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ ή να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία, που έχουν εκτυπωθεί στο "Απογραφικό Δελτίο" και να το καταθέσει έως τις 11/03/2011 στο κατάστημα της τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., που θα επιλέξει.

Αν κάποιο από τα στοιχεία, που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο, δεν συμφωνεί με τα πραγμάτικά του ή έχει αλλάξει, αφού το διαγράψει, πρέπει να συμπληρώσει το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.

- Κατά την κατάθεση του Απογραφικού Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του:

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα ή ειδικό δελτίο, υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού, που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.

β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

Αν δεν διαθέτει ΑΦΜ, θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΥ, που υπάγεται, για να λάβει βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων, για να του χορηγηθεί.

δ) Το βιβλιάριο της τράπεζας, εφόσον υπάρχει.

Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, η κατάθεση του απογραφικού δελτίου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του, εκτός των ανωτέρω, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Ο λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό της παροχής, μπορεί να είναι:

- Καταθετικός τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

- Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα.

Αν ο λογαριασμός είναι κοινός, πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της παροχής.

Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλεται με πίστωση του λογαριασμού της τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., που θα έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

Μετά την έναρξη της καταβολής της παροχής, μπορεί αν θέλει ο δικαιούχος, να αλλάξει το λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξει κάποια άλλη τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΓΑ, όσοι δεν έχουν απογραφεί, πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις από τον Απρίλιο 2011 στην καταβολή των επιδομάτων τους, με πίστωση του λογαριασμού τους.
newsit
 
Γεώργιος Βλάχος «Η κυβέρνηση, με την πολιτική της, επέλεξε να έχουμε ακριβά καύσιμα. Φθάσαμε στο σημείο, να είμαστε η δεύτερη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη. Ενώ οι τιμές των καυσίμων εκτινάσσονται στα ύψη και γίνοντ

 

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

O Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, κ. Γεώργιος Βλάχος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Η κυβέρνηση, με την πολιτική της, επέλεξε να έχουμε ακριβά καύσιμα. Φθάσαμε στο σημείο, να είμαστε η δεύτερη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη. Ενώ οι τιμές των καυσίμων εκτινάσσονται στα ύψη και γίνονται απαγορευτικές για το μέσο νοικοκυριό, η κυβέρνηση παραμένει θεατής των εξελίξεων.

            Οι σημερινοί Υπουργοί, που ως αντιπολίτευση ήταν λαλίστατοι τώρα σιωπούν, ουσιαστικά δεν υπάρχουν.

Μπροστά σ’ αυτό το αδιέξοδο και κυρίως μπροστά στα χειρότερα – που δυστυχώς φαίνεται να έρχονται- προτείνουμε στην κυβέρνηση:

            α) Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ), αφού τα έσοδα από τον ΦΠΑ -λόγω υψηλότερων τιμών- θα αυξηθούν. Στόχος μειωμένες τιμές, που θα κρατήσουν την κατανάλωση στα επίπεδα που έχει προϋπολογίσει η Κυβέρνηση,

            β) Πραγματοποίηση κοστολογικών ελέγχων, ούτως ώστε κάθε μείωση του ποσοστού κέρδους και κομίστρων, να φθάνει στον καταναλωτή,

            γ) Χρήση δεξαμενών καυσίμων τρίτων, στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές,

            δ) Εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών, προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στην κλοπή και λαθρεμπορία από πρατήρια, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη στήριξη τους υγιούς ανταγωνισμού,

            ε) Ολοκλήρωση της λειτουργίας του συστήματος «Ποσειδώνας», για την τηλεματική παρακολούθηση και τον έλεγχο διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων (πετρέλαιο ναυτιλίας)

            στ) Επέκταση του συστήματος «Ποσειδώνας» στα καύσιμα των αεροπλάνων,

            ζ) Εγκατάσταση συστήματος προσδιορισμού (G.P.S) στα βυτιοφόρα, καθώς και ηλεκτρονική σφράγιση των βυτίων,

            η) Κίνητρα τόσο για τη λειτουργία πρατηρίων υγραερίου και φυσικού αερίου όσο και για τη μετατροπή αυτοκινήτων,

            θ) Προώθηση της πετρελαιοκίνησης στα επιβατικά αυτοκίνητα σε όλη τη χώρα, με τις προδιαγραφές που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

            ι) Επανεξέταση της διακίνησης αφορολόγητων καυσίμων (πετρέλαιο), στις εξόδους της χώρας προς Τουρκία, Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ (Σκόπια)

            Η κυβέρνηση, αντί να πανηγυρίζει για τη σύλληψη ενός πρατηριούχου με παραποιημένες αντλίες, καλείται να θωρακίσει τη διαδικασία διακίνησης.

            Οι έλεγχοι πρέπει να συνεχιστούν, αλλά δεν φθάνουν. Απαιτείται η θεσμική θωράκιση της διακίνησης και εμπορίας καυσίμων σε όλα τα στάδια, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ο υγιής ανταγωνισμός, καθώς και τα συμφέροντα του καταναλωτή».

 

 

 
Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά της 27/2/2011

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά της 27/2/2011

 

 

Εγγεγραμμένοι: 1963

Έγκυρα Ψηφοδέλτια: 1449

 

 

Έλαβαν:

 

1. Στυλιανός Ι. Μανουσάκης 821 ψήφους

    (Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ»

 

 

2. Ευάγγελος Γ. Τσουρούλης 296 ψήφους

    (Συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

 

 

3. Δημήτριος Ηλ. Πολλάλης 129 ψήφους

    (Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ»)

 

 

4. Κων/να Ε. Γουργαρέα 70 ψήφους

    (Συνδυασμός «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

 

 

5. Παναγιώτης  Εμμ. Δέγλερης  70 ψήφους

    (Συνδυασμός «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ - ΣΥΜΜΑΧΙΑ

     ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ»)

 

 

6. Νικόλαος Αντ. Λιαπάκης 63 ψήφους

    (Συνδυασμός«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»)

 

 

 

 
Εγκύκλιος ΙΚΑ με αυστηρούς περιορισμούς για τους συνταξιούχους που εργάζονταιΕγκύκλιος ΙΚΑ με αυστηρούς περιορισμούς για τους συνταξιούχους που εργάζονται

Εγκύκλιος ΙΚΑ με αυστηρούς περιορισμούς για τους συνταξιούχους που εργάζονται

27/02/2011 - 12:46 -

Αυστηρούς περιορισμούς στους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών, κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητος υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, δίνει με εγκύκλιό του το ΙΚΑ, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από το νέο ασφαλιστικό νόμο. Εάν οι συνταξιούχοι ασφαλισμένοι που εργάζονται δεν το δηλώσουν και ελεγχθούν, θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο επί του καταλογισθέντος ποσού, ίσο με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, διευκρινίζει η εγκύκλιος.  
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, για τους συνταξιούχους οι οποίοι είναι κάτω των 55 ετών προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου, οι συνταξιούχοι παίρνουν το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το προηγούμενο έτος (σήμερα 991,20 ευρώ). Το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια καταβάλλεται κατά τα έτη 2010 και 2011 μειωμένο κατά 70%.
Το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ) για κάθε ανήλικο ή ανίκανο για βιοποριστική εργασία παιδί ή για παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω των 24 ετών.
Εάν ο απασχολούμενος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις κύριες συντάξεις.
Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική σύνταξη. Για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που εργάζονται ως μισθωτοί, ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης.
Οι συνταξιούχοι οι οποίοι αυτοαπασχολούνται , υποχρεούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Από την προσαύξηση εξαιρούνται όσοι υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους συνεχίζουν για τη συγκεκριμένη απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ασφάλισης.

(Πηγή:ana-mpa.gr)

http://www.eklogika.gr/news/4131

 


Σελίδα 1847 από 1901
Άξιος εκπρόσωπος η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Περιστερίου
Άξιος εκπρόσωπος η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Περιστερίου
Άξιος εκπρόσωπος η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Περιστερίου Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Περιστερίου συμμετείχε ...

Διαμάχη Ντεπ - Σέιν, «Είναι ένας ψεύτης κατ'εξακολούθηση»: Ο Τζόνι Ντεπ στην πυρά.
Διαμάχη Ντεπ - Σέιν,  «Είναι ένας ψεύτης κατ'εξακολούθηση»: Ο Τζόνι Ντεπ στην πυρά.
Διαμάχη Ντεπ - Σέιν, «Είναι ένας ψεύτης κατ'εξακολούθηση»: Ο Τζόνι Ντεπ στην πυρά. Δεν διαφαίνεται σύντομα τέλος στη διαμάχη ...

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση