ATTICANEWS.GR

Member Area
Επικαιρότητα


Συνάντηση Σ. Φάμελλου και Κ. Αγοραστού για την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στον τομέα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.

Συνάντηση Σ. Φάμελλου και Κ. Αγοραστού για την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στον τομέα  της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.

ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

 

Συνάντηση εργασίας είχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με στόχο την προετοιμασία της συνεργασίας για την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στον τομέα  της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, στο πλαίσιο της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Η χώρα μας καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για την ολοκλήρωση της κατασκευής των υποδομών διαχείρισης λυμάτων των οικισμών, αξιοποιώντας και τους πόρους των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά παρουσιάζει αδυναμίες στην πλήρη ανταπόκρισή της, απέναντι στις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ε.Κ.

Με δεδομένο ότι, οι υποχρεώσεις της χώρας για συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παραπάνω Οδηγίας είναι ιδιαίτερα επιτακτικές και υπάρχει κίνδυνος να επισύρουν επιβολή προστίμων μη συμμόρφωσης, απαιτείται η βελτίωση του προγραμματισμού κατασκευής, ολοκλήρωσης και λειτουργίας των αναγκαίων έργωνμέσω των πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Η βελτίωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί, εάν για το σύνολο των έργων των υποδομών λυμάτων και των συνοδευτικών έργων και δράσεων εκπονηθεί ένα ενιαίο «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων» για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, ανεξάρτητα από το Ε.Π. χρηματοδότησής τους, το οποίο, με σεβασμό των διαχειριστικών κανόνων κάθε Ε.Π., θα διασφαλίσει τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέωνμε στόχο τη συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμματιζόμενων δράσεων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω προτείνεται η υπογραφή Επιτελικής Προγραμματικής Σύμβασης  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), με την οποία αφενός  κατοχυρώνεται η συνεργασία τους, αφετέρου συγκροτείται το Σύστημα Διακυβέρνησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, που θα έχει στο πολιτικό επίπεδο ένα ενιαίο διυπουργικό κέντρο συντονισμού και στο επιχειρησιακό μια αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη (τεχνική γραμματεία).

Η ΕΝΠΕ με την υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής και της Τεχνικής Γραμματείας, θα ενημερώνει, θα συντονίζει και θα υποστηρίζει συστηματικά με κάθε πρόσφορο μέσο τις Περιφερειακές Αρχές, καθώς και τις Διαχειριστικές Αρχές των Π.Ε.Π. στην εφαρμογή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων.

Από τη μεριά τους, επίσης, η ΚΕΔΕ και η ΕΔΕΥΑ, με την υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής και της Τεχνικής Γραμματείας, θα υποστηρίξουν τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητάς τους, για να υλοποιήσουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (D.G. Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συμφωνήσει να υποστηρίξει το συνολικό εγχείρημα με τεχνική βοήθεια και να συμβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στην επιτυχία του.

Η προτεινόμενη Προγραμματική Σύμβαση και η συνεργασία των φορέων θα επιτύχει, μεταξύ άλλων:

-Τον συντονισμό και την συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, των Περιφερειακών και των Τοπικών Αρχών, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικότερα την αναγκαία Εταιρική σχέση όλων των ενδιαφερομένων,

-Τους απαραίτητους, πρόσθετους πόρους και επομένως την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των υποδομών λυμάτων και τη μείωση του κινδύνου επιβολής προστίμων,

-Την συντονισμένη τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία, την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, την ωρίμανση μελετών και των έργων, και

-Την εξοικονόμηση πόρων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην κατασκευή και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και των ΕΕΛ. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

 
INFO - UNICEF: Ένα χρόνο μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας το ανθρώπινο κόστος για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες αυξάνεται

INFO - UNICEF: Ένα χρόνο μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας το ανθρώπινο κόστος για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες αυξάνεται

170320a1

 

Ένα χρόνο μετά το κλείσιμο των συνόρων στα Βαλκάνια και τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, που είχαν ως στόχο τη διακοπή των μαζικών μεταναστευτικών ροών, τα παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους απέλασης, κράτησης, εκμετάλλευσης και στερήσεων, λέει η UNICEF.

«Αν και υπήρξε μια σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού των παιδιών που κινούνται προς την Ευρώπη από τον περασμένο Μάρτιο, υπήρξε μια αύξηση των απειλών και του στρες που υπομένουν τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες», δήλωσε η Afshan Khan, Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF και Ειδική Συντονίστρια για την Προσφυγική και Μεταναστευτική Κρίση στην Ευρώπη. «Έχει γίνει ένας φαύλος κύκλος - τα παιδιά δραπετεύουν από τον πόνο, και καταλήγουν είτε να προσπαθούν να ξεφύγουν και πάλι, ή αντιμετωπίζουν εκ των πραγμάτων την κράτηση, ή απλά την απόλυτη παραμέληση.»

Η UNICEF, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και εταίρους ΜΚΟ, δίνουν προτεραιότητα στην κατάλληλη φροντίδα για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες για την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών τους αναγκών και για την ψυχική τους υγεία. Επικείμενες μεταφορές πίσω στην Ελλάδα σύμφωνα με τους επονομαζόμενους κανονισμούς του Δουβλίνου, είναι πιθανό να προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και περαιτέρω πίεση στις υπάρχουσες υπηρεσίες.

Αντί για την αναχαίτιση της ροής, το κλείσιμο των συνόρων και η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, έχουν οδηγήσει στο να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους τα παιδιά και οι οικογένειες και να ξεκινήσουν ακόμα πιο επικίνδυνες και παράτυπες διαδρομές με λαθρεμπόρους, όπως προειδοποίησε η UNICEF και οι συνεργάτες της πριν από ένα χρόνο. Ακόμη και το 2017 περίπου 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες - με περίπου το ένα τρίτο εξ αυτών παιδιά - έχουν φτάσει στην Ελλάδα, παρά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και τον αυστηρό έλεγχο στα σύνορα. Πολλοί συνεχίζουν να ξεγλιστρούν μέσα από τα σύνορα προς τη Βουλγαρία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουγγαρία.

Τα παιδιά που έχουν αποκλειστεί στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν ήδη χάσει σχεδόν τρία χρόνια εκπαίδευσης και τώρα αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, όπως διαφορετικές γλώσσες και εκπαιδευτικά συστήματα και ακόμη μια χρονιά χωρίς εκπαίδευση. Η UNICEF υποστηρίζει τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για ενσωμάτωση των αποκλεισμένων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά σχολεία. Ωστόσο μόνο 2.500 παιδιά από τα 15.000 παιδιά σχολικής ηλικίας επωφελούνται μέχρι στιγμής από το εθνικό πρόγραμμα στην ελληνική γλώσσα.

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες - από την κυβέρνηση και τους εταίρους - περίπου τα μισά από τα 2.100 ασυνόδευτα παιδιά εξακολουθούν να ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200 ασυνόδευτων παιδιών σε εγκαταστάσεις με περιορισμό στην κίνηση στις αρχές Μαρτίου (178 σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά και 16 υπό προστατευτική επιμέλεια σε αστυνομικές εγκαταστάσεις).

 
Το Ποτάμι στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας (φωτογραφίες)

Το Ποτάμι στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας (φωτογραφίες).

resized marathon-4-1024x682

Με κεντρικό σύνθημα "Τρέξε για τους άλλους", το Ποτάμι συμμετείχε στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας που διοργάνωσε ο Δήμος Αθήνας και ο ΣΕΓΑΣ, σήμερα Κυριακή.

resized marathon-15-1024x719

Ο Σταύρος Θεοδωράκης, οι βουλευτές Γιώργος Μαυρωτάς και Γιώργoς Αμυράς καθώς και πολλά στελέχη και εθελοντές του Κινήματος έτρεξαν τα 5 χιλιόμετρα σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος.

resized marathon-3-1024x682

Δείτε φωτογραφίες από το Ποτάμι στον Ημιμαραθώνιο εδώ και εδώ

resized marathon-14-1024x733

 
Επίσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ''Food Expo 2017''

Επίσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ''Food Expo 2017''.

resized DIM9184

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 18 Μαρτίου, την Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «Food Expo 2017».

 

Μετά την επίσκεψή του, ο κ. Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Με μεγάλη χαρά, επισκέπτομαι, σήμερα, τη σημαντική έκθεση “Food Expo”, όπου παραπάνω από 1.200 Έλληνες παραγωγοί - μεγάλοι, μεσαίοι, μικροί - προβάλλουν τα ιδιαίτερα προϊόντα τους, διεκδικώντας τη θέση που τους αξίζει - που μας αξίζει ως χώρα - στην παγκόσμια διατροφική αγορά.

resized DIM9196

Η εξωστρέφεια των προϊόντων της ελληνικής γης αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό στοίχημα για τη χώρα. Η σωστή τυποποίηση και σωστή προβολή των προϊόντων μας είναι αυτή, η οποία θα μας επιτρέψει να διεκδικήσουμε θέσεις σε αγορές του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει και στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης.

resized DIM9245

Για τη Νέα Δημοκρατία, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αλλά και η στήριξη συνολικά της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών - που είναι η φυσική μετεξέλιξη της πρωτογενούς παραγωγής - αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Πόσο μάλλον σε μια εποχή, όπου η μεσογειακή διατροφή, η ελληνική διατροφή, έχει αναγνωριστεί από όλους ως η πιο υγιεινή διατροφή, η οποία μπορεί να προλάβει μια σειρά από ασθένειες.

resized DIM9247

Συγχαρητήρια και πάλι στους διοργανωτές της “Food Expo”, εύχομαι καλή επιτυχία και εύχομαι του χρόνου με ακόμα περισσότερους εκθέτες».resized DIM9368resized DIM9374resized DIM9429resized DIM9444resized DIM9456resized DIM9461resized DIM9466resized DIM9543resized DIM9564resized DIM9633resized PAP4677resized PAP4701resized PAP4705

resized DIM9345

 


Σελίδα 2 από 1889
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ: ΟΙ MAD STREET ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ»
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ: ΟΙ MAD STREET ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ»
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ: ΟΙ MAD STREET ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ»   Στην νέα, φρέσκια και ξεκαρδιστική κινηματογραφική ...

Victoria Woodhull, Μπρι Λάρσον: Από Captain Marvel στο Λευκό Οίκο.
Victoria Woodhull, Μπρι Λάρσον: Από Captain Marvel στο Λευκό Οίκο.
Victoria Woodhull, Μπρι Λάρσον: Από Captain Marvel στο Λευκό Οίκο. Μάλλον δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη επιλογή από αυτή της Μπρι ...

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση