ATTICANEWS.GR

Member Area
Τα επίσημα εγκαίνια του γνωστού Ρώσου Ζωγράφου Ανατόλι Ασακώφ στην Διεθνή Βυζαντινή Λέσχη PDF Εκτύπωση E-mail
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ FLASH
Αναρτήθηκε απο τον/την ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   
Τρίτη, 07 Νοέμβριος 2017 21:16

Τα επίσημα εγκαίνια του γνωστού Ρώσου Ζωγράφου Ανατόλι Ασακώφ στην Διεθνή Βυζαντινή Λέσχη

IMG 0254-500x280

Στις 24 Οκτωβρίου σε μια πολύ σεβαστή περιοχή της αθήνας στην Κηφισιά και ποιό συγκεκριμένα στην Διεθνή Βυζαντινή Λέσχη μια ακόμα πολιτιστική εκδήλωση πήρε θέση, Τα εγκαίνια του γνωστού Ρώσου Ζωγράφου Ανατόλι Ασακώφ.Σε μια ανεπίσημη ανοιχτή ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα επικοινωνίας των συλλόγων, ακούστηκε μια διεθνής ομιλία, στα ελληνικά, στα ρωσικά και στα αγγλικά.

Όλα έγιναν στις αίθουσες και στην ειδικά ανακατασκευασμένη βεράντα των χώρων του Διεθνούς Βυζαντινού Ινστιτούτου. Η προγραμματισμένη έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Ινστιτούτου, ένα από τα καθήκοντα του οποίου ήταν η προβολή των κοινοτικών δραστηριοτήτων.

Η κλειστή πρόταση της έκθεσης έλαβε χώρα στις 23 Οκτωβρίου, μετά το 3ο στρογγυλό τραπέζι του Διεθνούς Βυζαντινού Ινστιτούτου. Οι πίνακες ενισχύουν συναισθηματικά τα αναδεικνυόμενα σοβαρά θέματα της συνάντησης με τον Χριστόδουλο Γιαλουρίδη (Κοσμήτορα της Σχολής Διεθνούς Εκπαίδευσης, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτισμού, Καθηγήτρια Διεθνούς Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Παντίου), Σεργκέι Λακοβσκι (Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Βυζαντινό Ινστιτούτο), Κωνσταντίνος Τουρναβίτης (ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Λέσχης), ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα στο κοινό την έναρξη της έκθεσης και τη σημασία των εννοιών των παρουσιαζόμενων έργων.

Αρχικά, η έκθεση σχεδιάστηκε ως κινητή, η οποία απαιτεί πιο σύνθετα σχήματα στη λύση του οδικού χάρτη που σχετίζεται με τις θεωρήσεις, τα έθιμα, τις διοικητικές άδειες, αλλά οι φίλοι μας Ελληνοκύπριοι το ανέλαβαν και προσωπικά τον Ξενοφών Γεροντίδη (ιδρυτής της Βυζαντινής Λέσχης της Κύπρου). Στις αρχές Νοεμβρίου, η έκθεση μεταφέρεται στην Κύπρο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου, όπως ελπίζει ο καλλιτέχνης, η συνέχιση των δραστηριοτήτων θα είναι επίσης καρποφόρα και ελπιδοφόρα, συνδέοντας τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων, αλλά ενωμένα στο πνεύμα.

Κατά την έναρξη, οι άνθρωποι ήρθαν μέχρι τη νύχτα, η οποία διευκόλυνε την επικοινωνία μεταξύ πολύγλωσσων επισκεπτών. Ο ρόλος ενός μεταφραστή από την αγγλική έγινε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του έργου Karina Dryganova (που είναι επίσης καλλιτέχνης και παρουσίασε τους πίνακές της στην έκθεση), από τα ελληνικά στα ρωσικά – τη γραμματέα του Ινστιτούτου Olga Osipenko. Έδωσαν στους επισκέπτες μια ενδιαφέρουσα περιήγηση στις αίθουσες εκθέσεων, λέγοντας και εξηγώντας το νόημα κάθε έργου. Το σύνθετο θέμα, που ενσωματώνεται στις φωτογραφίες από τον συγγραφέα, προσέλκυσε τους θεατές και απαιτούσε μερικές φορές προσεκτική μετάφραση, γνώση συγκεκριμένων θεμάτων, λέξεων και εννοιών που σχετίζονται με την ιστορία, τη θρησκεία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Μεταξύ των ενδιαφερομένων ήταν επιστήμονες, εκπρόσωποι πολιτισμού, δημόσιες και πολιτικές προσωπικότητες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων.

Σε κάθε ζωγραφική γράφτηκε μια περιγραφή με τη μορφή ενός ποιήματος φιλοσοφικού περιεχομένου, αποκαλύπτοντας ξεκάθαρα το νόημα της πλοκής. Ο ποιητής είναι ο Κ. Khvalynsky. Τα θέματα των ζωγραφιών δεν άφησαν κανέναν αδιάφορο και για τον καθένα υπήρχε μια ιστορία που τον εμπνέει, οπότε η συζήτηση και οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, γεγονός που διευκολύνθηκε από την ζεστή ατμόσφαιρα, τον ελαφρύ μπουφέ και το ήπιο φθινοπωρινό κλίμα της Ελλάδας. Παρ ‘όλη τη δυσμενή πολιτική, οικονομική κρίση, που επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου, επισκέπτοντας την έκθεση μετά την αναγγελθείσα προθεσμία, πέρασε ακριβώς με ομαλή επικοινωνία. Μέσα σε μια σύντομη χρονική περίοδο, μέσω της εκτεθειμένης έκθεσης, μια ποιοτική και θετική προσέγγιση των ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν μια διαφορετική νοοτροπία σκέψης στις νέες σύγχρονες συνθήκες, αλλά έχουν μια ενιαία πολιτιστική πλατφόρμα, την οποία παρουσίασε η αρχαία Ελλάδα, το Ελληνικό Βυζάντιο και η σύγχρονη Ελλάδα ο κόσμος.

On the 24th of October in the respectable area of ​​Athens, Kifissia, one more cultural event took place – the opening of the exhibition of the avant-garde Russian painter Anatoly Ashakov. In an informal light atmosphere, in an atmosphere of club communication, an international speech was heard, both in Greek, and in Russian and English. Everything happened in the halls and on the specially reconstructed terrace of the premises of the International Byzantine Institute. The planned exhibition took place in the framework of the cultural program of the Institute, one of the tasks of which was popularization of community activities.

The closed preposition of the exposition took place on October 23, after the 3rd round table of the International Byzantine Institute. The paintings emotionally reinforced the raised serious topics of the meeting, attended by Christodoulos Gialouridis (Dean of the Faculty of International Education, International Relations and Culture, Professor of International Politics of the University of Pandio), Sergei Lakovsky (Vice-President of the International Byzantine Institute), Κωνσταντίνος Τουρναβίτης (ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Λέσχης), who officially announced to the audience about the opening of the exhibition and the importance of the concepts of the presented paintings.

At the opening, people came up to the night, which facilitated communication between multilingual visitors. The role of a translator from English was taken by the art director of the project Karina Dryganova (who is also an artist and presented her paintings on the exhibition), from Greek to Russian – the Institute’s secretary Olga Osipenko. They gave visitors an interesting tour of the exhibition halls, telling and explaining the meaning of each work. The complex theme, embedded in the pictures by the author, attracted viewers and required sometimes careful translation, knowledge of specific topics, words and meanings related to history, religion, politics, culture, philosophy. Among those who were interested were scientists, representatives of culture, public and political figures, and representatives of business.

To each painting was written a description in the form of a poem of philosophical content, clearly revealing the meaning of the plot. The poet is K. Khvalynsky. The subjects of the paintings did not leave anyone indifferent, and for each one there was a story intriguing him, so the conversation and discussions continued until late, which was facilitated by the warm atmosphere, the light buffet and the mild autumn climate of Greece. Despite all the unfavorable political, economic crisis, which affects the psychological state of a person, visiting the exhibition after the announced deadline, passed exactly with soulful communication. Within a short period of time, through the exposed exposition, a qualitative and positive rapprochement of people representing a different culture of thinking in the new modern conditions, but having a single cultural platform, which the ancient Hellas, Greek Byzantium and modern Greece presented to the world, took place. Initially, the exhibition was conceived as mobile, which requires more complex schemes in the solution of the road map related to visas, customs, administrative permits, but our friends Greek Cypriots have taken it upon themselves and personally Ξενοφών Γεροντίδης (ιδρυτής της Βυζαντινής Λέσχης της Κύπρου). In early November, the exposition moves to the island and the Republic of Cyprus, where,the artist hopes, the continuation of activities will also be fruitful and promising, connecting the minds and hearts of people of different nationalities, but united in spirit.


ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ


ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΑΛΗΣ


ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΑΛΛΗΣ


ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΝΑΤΑΛΙ ΡΙΖΟΥ ΤΖΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΙΖΟΥ


ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ ΤΖΕΝΝΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΙΖΟΥ


Ο ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ


ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ


ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ


ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ – ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ

ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ


ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ


ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ


ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ


ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ


ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ


ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ


ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ


ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ

http://www.fnews.gr/wp-content/plugins/image-zoom/img/zoomin.cur"), pointer;">

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ ΚΑΡΙΝΑ ΝΤΡΙΓΚΑΝΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ


ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΣΑΚΩΦ


ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ


ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΖΗ ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ


ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΗ

 
 

ATTICANEWS.GR στο Facebook

Powered by Jasper Roberts - Blog
Διαφήμιση
Διαφήμιση

"Με αγάπη, Λίζα", Σε δημοπρασία το θρυλικό καπέλο, το γιλέκο και οι μπότες της Λάϊζα Μινέλι από το ''Καμπαρέ''.
"Με αγάπη, Λίζα", Σε δημοπρασία το θρυλικό καπέλο, το γιλέκο και οι μπότες της Λάϊζα Μινέλι από το ''Καμπαρέ''. H θρυλική ταινία ...

Πιο ερωτευμένοι απο ποτέ Selena Gomez και Justin Bieber
Πιο ερωτευμένοι απο ποτέ Selena Gomez και Justin Bieber
Πιο ερωτευμένοι απο ποτέ Selena Gomez και Justin Bieber Είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζευγάρια της showbiz μιας και η σχέση τους θυμίζει ...